Din data de 23 februarie 2009, la nivelul O.C.P.I. Argeş s-a implementat sistemul integrat de Cadastru şi Publicitate Imobiliară e-Terra

Documente specifice

FORMULARE CADASTRU

Cerere copie documentaţie cadastrală (descarcă)
Cerere copie titlu proprietate (descarcă)
Cerere eliberare acte din documentaţia cadastrală (descarcă)
Anexa 1 – Cerere solicitare informaţii (descarcă)
Anexa 5 din ordin 634/2006 actualizat (descarcă)
Anexa 2 din ordin 634/2006 actualizat (descarcă)
Formular de solicitare date G.P.S. (descarcă)
Formular furnizare date în copie (descarcă)
Index ortofotoplan SC 1:5000 – judeţul Argeş (descarcă)
Anexa nr. 22 la ordinul 634 din 2006 cu modificările şi completările ulterioare (descarcă)

FORMULARE PUBLICITATE IMOBILIARĂ

Cerere arhivă foie colectivă CF blocuri (descarcă)
Cerere de înscriere (descarcă)
Cerere eliberare certificat sarcini (descarcă)
Cerere indisponibilizare bun imobil (descarcă)
Cerere tip pentru extras de informare (descarcă)
Formulare tip: comunicare, dovadă şi comunicarea încheierii (descarcă)