Din data de 23 februarie 2009, la nivelul O.C.P.I. Argeş s-a implementat sistemul integrat de Cadastru şi Publicitate Imobiliară e-Terra

Informaţii publice

 • Situație privind transparenta veniturilor salariale la 30.09.2021 conform prevederilor art.33 din Legea 153/2017 –
 • (descarcă)
 • Situație privind transparenta veniturilor salariale la 31.03.2021 conform prevederilor art.33 din Legea 153/2017 – (descarcă)
 • Raport privind respectarea de catre personalul OCPI Arges a prevederilor Codului de etica si integritate, pe anul 2020 – (descarcă)
 • Regulamet de organizare și funcționare al OCPI Argeș -(descarcă)
 • Situație privind transparenta veniturilor salariale la 30.09.2020 conform prevederilor art.33 din Legea 153/2017 – (descarcă)
 • Situație privind transparenta veniturilor salariale la 31.03.2020 conform prevederilor art.33 din Legea 153/2017 documetul atasat – (descarcă)
 • ODG 1445/2016 atribuțiile compartimentelor din cadrul OCPI Argeș – (descarcă)
 • Situație privind transparenta veniturilor salariale la 31.09.2019 conform prevederilor art.33 din Legea 153/2017 (descarcă)
 • Codul etica si integritate a personaluluilui ANCPI (descarcă)
 • Caiet de sarcini privind inchiriere a unui mobil cu destinatia de arhiva pentru BCPI Topoloveni – (descarcă)
 • Anunt privind inchirierea unui spatiu cu destinatie arhiva BCPI Costesti – (descarcă)
 • Caiet de sarcini privind inchiriere a unui mobil cu destinatia de arhiva pentru BCPI Costesti – (descarcă)
 • Erată la Situație privind transparenta veniturilor salariale la 31.03.2019 conform prevederilor art.33 din Legea 153/2017 – (descarcă)
 • CAIET DE SARCINI – Servicii bancare de acceptare a platilor de tarife si a altor sume datorate autoritatii contractante prin intermediul carduri debit si a cardurilor de credit, precum si configurarea si mentenanta terminalelor POS necesare – (descarcă)
 • Situație privind transparenta veniturilor salariale la 31.03.2019 conform prevederilor art.33 din Legea 153/2017- (descarcă)
 • Situație privind transparenta veniturilor salariale la 30.09.2018 conform prevederilor art.33 din Legea 153/2017 – (descarcă)
 • CAIET DE SARCINI – Achizitionare servicii bancare de acceptare a platilor de tarife si a altor sume datorate autoritatii contractante prin intermediul cardurilor de debit sau credit, configurarea si mentenanta terminalelor POS necesare – (descarcă)
 • Demararea lucrarilor de inregistrare sistematica in judetul Arges – Finantarea III 2018-2019 – 02.04.2018 – (descarcă)
 • Situație privind transparenta veniturilor salariale la 31.03.2018 conform prevederilor art.33 din Legea 153/2017 – (descarcă)
 • Demararea lucrarilor de inregistrare sistematica in judetul Arges – Finantarea III 2018-2019 – 29.03.2018 – (descarcă)
 • CAIET DE SARCINI – Achizitie servicii de inregistrare sistematica a imobilelor in sistemul integrat de cadastru si Carte Funciara – PNCCF – (descarcă)
 • SPECIFICATII TEHNICE LUCRARI SISTEMATICE – (descarcă)
 • ANUNT DE PUBLICITATE BÎRLA – (descarcă)
 • ANUNT DE PUBLICITATE POPEȘTI – (descarcă)
 • PROPUNERE CONTRACT PRESTARI SERVICII – (descarcă)
 • CAIET DE SARCINI – Achizitionare SISTEM GPS tehnologie GNSS – (descarcă)
 • CAIET DE SARCINI – Servicii bancare de acceptare a platilor de tarife si a altor sume datorate autoritatii contractante prin intermediul cardurilor de debit si cardurilor de credit, precum si configurarea si mentenanta terminalelor POS necesare – (descarcă)
 • Situatie privind transparenata veniturilor salariale la data de 30.09.2017 conform prevederilor art 33 din Legea 153/2017 – (descarcă)
 • Politica de securitate a prelucrarii datelor cu caracter personal – (descarcă)
 • Politica de supraveghere prin mijloace video a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Arges – (descarcă)
 • Nota de informare in aplicarea art. 12 din Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date – (descarcă)
 • Principii jurisprudenta CEDOPrincipii ce rezulta din jurisprudenta CEDO in cauzele privind neexecutarea hotararilor judecatoresti pronuntate impotriva unui debitor public.Principii CEDO(pdf)
 • Declaratie de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele si mecanismul de monitorizare al Strategiei Nationale Anticoruptie 2016 – 2020 – (descarcă)
 • Lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara care constituie informatii de interes public

•Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea ANCPI;
•Regulamentul de organizare si functionare al ANCPI si al institutiilor subordonate;
•Structura organizatorica (organigrama);
•Atributiile departamentelor;
•Programul de functionare;
•Programul de audiente al ANCPI;
•Coordonatele de contact ale ANCPI, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet;
•Numele si prenumele persoanelor din conducerea ANCPI si ale angajatului responsabil cu difuzarea informatiilor publice;
•Declaratiile de avere ale conducerii ANCPI;
•Sursele financiare, bugetul si bilantul contabil;
•Proiectele de acte normative elaborate de ANCPI;
•Datele statistice privind corespondenta institutiei;
•Lista posturilor vacante;
•Informatii privind desfasurarea concursurilor;
•Acorduri, protocoale de colaborare dupa ce acestea devin definitive;
•Lista persoanelor fizice si juridice autorizate de catre ANCPI sa execute lucrari de cadastru;
•Programele si strategiile proprii;
•Lista proiectelor cu finantare externa aflate in derulare;
•Lista cu organizatiile care au desfasurat si desfasoara proiecte finantate de ANCPI precum si valoarea finantarii;

 • Modalitati de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate:

– Art. 22 alin. 1-5 din Legea nr.544/2001 din 12/10/2001, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 663 din 23/10/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public
– Art. 32, 33, 36 din Hotararea Guvernului nr.123/2002 din 07/02/2002, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 167 din 08/03/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public 

 • Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi / sau gestionate de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Argeş care constituie informaţii de interes public
 • Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea instituţiei;
 • Structura organizatorică (organigrama), atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe;
 • Coordonatele de contact ale instituţiei, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresă de e-mail şi adresă paginii de Internet;
 • Numele şi prenumele persoanelor din conducerea instituţiei şi ale angajatului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;
 • Sursele financiare, bugetul şi bilantul contabil;
 • Programele şi strategiile proprii;
 • Lista cuprinzând documentele de interes public;
 • Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii;
 • Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.
 • Declaraţii privind promovarea integrităţi publice în cadrul Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Argeş
 • Declaraţia de angajament – Integritate (descarcă)
 • Declaraţia de angajament – Managementul riscurilor (descarcă)
 • Declaraţia de angajament – Avertizor (descarcă)