Din data de 23 februarie 2009, la nivelul O.C.P.I. Argeş s-a implementat sistemul integrat de Cadastru şi Publicitate Imobiliară e-Terra

Home

CONECT - Catalogul Organizațiilor Neguvernamentale pentru Evidență, Consultare și Transparență

 

Pentru servicii (on-line) acceseaza epay.ancpi.ro

CELE MAI SOLICITATE SERVICII:

ANUNȚ – Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Argeș va aplica o serie de măsuri în scopul prevenirii și limitării răspândirii CORONAVIRUSULUI (COVID-19) – (descarcă)

Astfel, începând cu 25.10.2021 este permis accesul în spațiile în care se desfășoară activitatea de relații cu publicul din sediile OCPI Argeș și ale birourilor de cadastru și publicitate imobiliară (BCPI) numai persoanelor care se află într-una dintre următoarele situații:

 • Fac dovada vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut cel puțin 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;
 • Prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARV-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore;
 • Se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării cu virusul SARS-CoV-2;
 • În cazul persoanelor fizice provenite din state ale căror autorități nu emit certificate digitale ale Uniunii Europene privind Covid-19 sau documente compatibile cu aceste certificate, dovada pentru accesul în incinta OCPI/BCPI se face prin intermediul unui document pe sunport de hârtie sau electronic care să ateste vaccinarea, testarea sau vindecarea de infecția cu virusul SARS-CoV-2.

      Primirea sesizărilor, petițiilor și memoriilor se va face prin corespondență, folosindu-se mijloacele de comunicare electronică sau poștă.

               Solicitanții pot primi informații referitoare la serviciile oferite prin e-mail sau accesând site-ul OCPI Argeș, www.ocpi-ag.ro.

     De asemenea, vă reamintim că partenerii OCPI Argeș pot opta pentru serviciile disponibile on-line prin intermediul sistemului informativ de cadastru și carte funciară.

               Persoanele fizice/juridice autorizate, delegații notariali, executorii judecătorești și cetățenii pot depune on-line cererea de înscriere, recepție sau avizare, însoțită de înscrisul prin care se constată actul sau faptul juridic a cărui înscriere este solicitată sau, după caz, de înscrisul pentru care se solicită recepția sau avizarea.

               Cetățenii pot solicita on-line extrase de carte funciară pentru informare și extrase de plan cadastral pe ortofotoplan accesând https://epay.ancpi.ro/ sau prin intermediul persoanelor fizice/juridice autorizate sau a birourilor notariale.

               Stadiul soluționării cererilor/dosarelor înregistrate în aplicația informatică poate fi consultat accesând site-ul www.ancpi.ro, secțiunea ”Urmărire cerere RGI”.

               Numerele de telefon și adresele de e-mail destinate beneficiarilor serviciilor oferite de OCPI Argeș sunt: http://www.ocpi-ag.ro/contact

 

 

Anunţ prealabil privind afişarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului – descarcă

Denumire Judeţ: ARGEŞ Denumire UAT: SĂLĂTRUCU

Sectoare cadastrale: nr. 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,1 2,1 3,14,1 5,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30

ANCPI prin OCPI Argeş anunţă publicarea documentelor tehnice ale cadastrului privind serviciile de înregistrare sistematică a imobilelor în Sistemul Integrat de Cadastru şi Carte Funciară finanţat prin Proiectul major „Creşterea gradului de acoperire şi incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în zonele rurale din România”, pentru Lotul 9, LAT SĂLĂTRUCU din Judeţul Argeş, pe o perioadă de 60 de zile, conform art. 14 alin. (1) şi (2) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Data de început a afişării 26.10.2021

Data de sfârşit a afişării 24.12.2021

Adresa locului afişării publice: Căminul Cultural Sălătrucu

Repere pentru identificarea locaţiei: Primăria Comunei Sălătrucu

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la comisia de soluţionare, din cadrul OCPI Argeş, la sediul Căminului Cultural Sălătrucu şi pe site-ul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.

Informaţii privind Programul naţional de cadastru şi carte funciară 2015-2023 se pot obţine pe site-ul ANCPI la adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/

 

 

ANUNȚ

În atenția persoanelor fizice/juridice autorizate

Vă informăm despre faptul că Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară a publicat anunţul numărul CN 1033469/03.08.2021, cu dată limită de depunere 13.09.2021 privind procedura pentru achiziţia de “Servicii de înregistrare sistematică în Sistemul Integrat de Cadastru şi Carte Funciară a imobilelor – 297 UAT- uri“ prin Programul Operaţional Regional – Proiectul major privind „Creşterea gradului de acoperire şi incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în zonele rurale din România”.

Informaţii detaliate privind licitaţia: “Servicii de înregistrare sistematică în Sistemul Integrat de Cadastru şi Carte Funciară a imobilelor – 297 UAT- uri “ se regăsesc la : https://www.e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100125602

 

Anunt consultare piata – Servicii de inregistrare sistematica a imobilelor in Sistemul integrat de cadastru si carte funciara in cadrul Proiectului major „Cresterea gradului de acoperire si incluziune a sistemului de inregistrare a proprietatilor in zonele rurale din Romania” cod SMIS 120063 – POR

Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului Săpata

 OCPI ARGEȘ anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale 2,3,10,20 și 38, pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art.14 alin.(1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Data de început a afișării: 10.12.2020

Data de sfârșit a afișării:   08.02.2021

Adresa locului afișării publice: Comuna Săpata, Judetul Argeș. Repere pentru identificarea locației: Sediul Primariei Comunei Săpata. Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediu Primăriei Comunei Săpata. Alte informatii pentru cei interesați: Program – luni- vineri: 09:00 – 16:00

Informații privind Programul național de cadastru și carte funciară 2015 – 2023 se pot obține pe site-ul ANCPI la adresa http://www.ancpi.ro/pnccf

descarca

 

ANUNȚ DE PRESĂ
București, 4.12.2020

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) supune consultării publice proiectul de Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de plată destinată cofinanțării lucrărilor de întocmire a planurilor parcelare în vederea înscrierii din oficiu a titlurilor de proprietate emise în baza legilor de restituire a proprietăților funciare. Documentul este afișat pe pagina web a ANCPI (www.ancpi.ro), la secțiunea Transparență decizională.

 

ANUNȚ DE PRESĂ
București, 4.12.2020

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) supune consultării publice proiectul de Ordin pentru modificarea Regulamentului privind procedura de plată destinată cofinanțării lucrărilor de înregistrare sistematică demarate de unitățile administrativ – teritoriale, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1065/2018, cu modificările și completările ulterioare. Documentul este afișat pe pagina web a ANCPI (www.ancpi.ro), la secțiunea Transparență decizională.

 

Situație privind transparenta veniturilor salariale la 30.09.2020 conform prevederilor art.33 din Legea 153/2017descarcă

 

ANUNȚ 

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Argeș va relua activitatea de relații cu publicul începând cu data de 16.09.2020. Persoanele fizice și juridice autorizate să execute lucrări de specialitate, notarii publici și celelate categorii de persoane care au acces, pe bază de user și parolă, la sistemele informatice ale Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) vor continua să utilizeze aceste servicii on-line.

 

COMUNICAT – funcționare aplicație e-Terra 3

Vă informăm că, din cauza unor probleme tehnice, importul de geometrii este nefuncțional.
De asemenea, vă informăm că, din cauza unor probleme tehnice, astăzi, 8 iulie 2020, serviciul 277 – Extras de plan cadastral nu este disponibil.
Ne cerem scuze pentru eventualele inconveniente cauzate de această problemă. Vă asigurăm că echipa tehnică lucrează la remedierea acestor probleme.

 

COMUNICAT DE PRESĂ POR OCPI Argeș – 19.06.2020

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) a inițiat o procedură de licitație deschisă pentru achiziționarea serviciilor de înregistrare sistematică în Sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilelor din 246 de unități administrativ-teritoriale (UAT), din 30 de județe. Lucrările de cadastru general sunt finanțate prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020 (POR). Printre acestea se numără și 18 comune din județul Argeș. – descarcă

 

COMUNICAT DE PRESĂ – 15.06.2020

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Argeș va relua activitatea de relații cu publicul începând cu data de 15.06.2020.  Persoanele fizice și juridice autorizate să execute lucrări de specialitate, notarii publici și celelate categorii de persoane care au acces, pe bază de user și parolă, la sistemele informatice ale Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) vor continua să utilizeze aceste servicii on-line. 

Ghișeele din cadrul O.C.P.I. Argeș vor funcționa, începând cu data de 15.06.2020, după următorul program:

Preluări acte: Luni – Joi: 08.30 – 14.00, vineri : 08.30 -13.00

Eliberări acte: Luni – Joi: 08.30 – 16.00, vineri : 08.30 -13.30

Totodată, conducerea O.C.P.I. Argeș va programa audiențe începând cu data de 15.06.2020 și va susține audiențe în regim normal, începând cu data de 22.06.2020.

Sesizările, petițiile și memoriile vor putea fi transmise, în continuare, prin corespondență, folosindu-se mijloacele de comunicare electronică sau poșta. 

Purtător de cuvânt: Roxana Dincă

Tel. 0248215015, e-mail: roxana.dinca@ancpi.ro

 

Anunt de presa din data de 14.05.2020 – descarcă

Ordin privind stabilirea tipului de semnătură electronică utilizată de către ANCPI și instituțiile subordonate – descarcă

Ghidul de indrumare privind accesul online in sistemul informatic integrat de cadastru si carte funciara – e-Terra – pentru inregistrarea cererilor utilizand semnatura electronica, pe perioada instituirii starii de urgenta – descarca

ANUNȚ  – În atenția persoanelor fizice și juridice autorizate din județul Argeș – descarca

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară ( ANCPI) intenționează să demareze două proceduri de achiziție a serviciilor de înregistrare sistematică în Sistemul Integrat de  Cadastru și  Carte Funciară a imobilelor prin  Programul Operațional Regional  Proiectul  major  privind ’’  Creșterea  gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare  a  proprietăților  în  zonele  rurale  din  România  ’’  în 209  UAT – uri și  37  UAT – uri.

Pentru a estima cât mai corect și aproape de nivelul pieței de profil bugetul achiziției, respectiv prețul / ha a serviciilor de înregistrare sistematică, ANCPI a publicat în data de 11.03.2020 anunțul privind consultarea de piață cu nr. MC10099747, pe site-ul www.e-licitație.ro și pe site-ul www.ancpi.ro.

Informații detaliate privind consultarea de piață se regăsesc la link-urile:

http://www.ancpi.ro/index.php/informatii-publice-3/achizitii/anunturi/577-anunt-consultare-piata-inregistrare-sistematica și https://www.e-licitatie.ro/pub/notices/mc-notice/view/100072462, unde se pot găsi următoarele documente : Anunțul privind consultarea de piață, nominalizarea UAT-urilor și Regulamentul privind realizarea, verificarea și recepția lucrărilor sistematice de cadastru și înscrierea din oficiu a imobilelor în cartea funciară.

ANUNȚ  –  OCPI Argeș, 12.03.2020 – descarca

În scopul prevenirii și limitării răspândirii CORONAVIRUSULUI (COVID-19), în perioada 12 – 31 martie 2020 Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Argeș sistează activitatea de relații cu publicul. Prin urmare, publicul nu va mai avea acces în incinta oficiului urmând ca primirea sesizărilor, petițiilor și memoriilor să se facă prin corespondență, folosindu-se mijloacele de comunicare electronică (ag@ancpi.ro) sau poșta.

De asemenea, până la finalul acestei luni, solicitanții pot primi informații referitoare la serviciile oferite prin e-mail, accesând site-ul OCPI Argeș și prin intermediul unui call-center, care va funcționa de luni până joi în intervalul orar 8.00 – 16.30 și vineri între orele 8.00 – 14.00. Audiențele vor fi acordate doar telefonic sau prin e-mail.

Numerele de telefon și adresele de e-mail destinate beneficiarilor serviciilor oferite de OCPI Argeș sunt următoarele:

 1. B.C.P.I. Pitești                     0348401680

                                                       0348401681

                                                       0348401682

                                                       0348401683

                                                       ag@ancpi.ro

                                                       bcpi.pitești@ancpi.ro

 1. B.C.P.I. Câmpulung           0348401692

                                                      0348401693

                                                      bcpi.campulung@ancpi.ro

 1. B.C.P.I. Topoloveni           0348401690

                                                      0348401691

                                                     bcpi.topoloveni@ancpi.ro

 1. B.C.P.I. Curtea de Argeș  0348401688

                                                     0348401684

                                                     bcpi.curteadearges@ancpi.ro

 1. B.C.P.I. Costești                0348412295

                                                     0248672024

                                                    bcpi.costești@ancpi.ro                                                

Purtător de cuvânt: Roxana Dincă

Tel. 0248215015

E-mail: roxana.dinca@ancpi.ro

 

Anunț – În atenția persoanelor fizice și juridice autorizate din județul Argeș – Transparenta decizionala

INVITATIE

Va invitam sa participati marti, 28.01.2020 sau vineri, 31.01.2020, incepand cu ora 14:00 la o videoconferinta a carei tema principala de discutie va fi demararea procedurii de achizitie a celor 17 UAT-uri din Jud. Arges incluse in Etapa 3 a Proiectului major „Cresterea gradului de acoperire si incluziune a sistemului de inregistrare a proprietatilor in zonele rurale din Romania” – POR si consultarea de piata ce va avea loc in perioada imediat urmatoare – descarcă

ANUNȚ

COD 3.1.2 – Servicii pozitionare GNSS in timp real – descarcă

ANUNȚ

Modificarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014 – descarcă

Programul de control al persoanelor juridice autorizate pentru anul 2017descarcă

ANUNȚ

În atenția persoanelor fizice/juridice autorizate

Având în vedere demararea lucrărilor de înregistrare sistematică pe sectoare cadastrale, conform Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996 și a Ordinului nr. 819/2016, modificat prin Ordinul nr. 353/2017 ale Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, vă invităm în data de 24.04.2017 la sediul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Argeș, etajul 2, sala de consiliu, ora 11, pentru a stabili modul de lucru în vederea implementării cadastrului sistematic. – descarcă

În atenția persoanelor fizice/juridice autorizate Argeș

A.N.C.P.I. supune dezbaterii publice proiectul de Ordin al directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea și recunoașterea autorizării persoanelor fizice și juridice care realizează și verifică lucrări de specialitate în domeniul cadastrului, geodeziei și cartografiei. Propunerile și observațiile vor fi trimise doamnei Mădălina Iancu la adresele de e-mail madalina.iancu@ancpi.ro și comunicare@ancpi.ro până la data de 31.01.2017. acceseza pagina sursa a anuntului

descarca

În atenția persoanelor fizice/juridice autorizate Argeș

Avand in vedere atributiile oficiilor teritoriale stabilite prin art. 14 lit. f) din regulamentul de organizare si functionare al oficiilor de cadastru si publicitate imobiliara, aprobat prin Ordinul Directorului General al ANCPI nr. 1445/2016, institutia noastra va verifica Registrele de evidenta a lucrarilor realizate/verificate in anul 2016 ale tuturor persoanelor fizice/juridice autorizate.

Va comunica ca va trebui sa inaintati registrul spre verificare in perioada 01.02.2017 si 01.03.2017. – descarcă

În atenția persoanelor fizice/juridice autorizate Argeș

Adresa nr.28452/19.01.2017 cu privire la inregistrarea in sistemul informatic E-Terra3 a documentatiilor cadastrale intocmite pentru receptia planului parcelar – descarcă

Anunț

Aplicarea prevederilor Legii nr. 197-2016 privind aprobarea OUG nr. 22-2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50-1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii – descarcă

Anunț

Având în vedere faptul că s-a finalizat documentația de cadastru sistematic pentru UAT Lunca Corbului și urmează încărcarea datelor în E-Terra de către A.N.C.P.I., vă informăm că începând cu data de 06.10.2016, până la finalizarea acestei operațiuni, nu se mai înregistrează cereri în e-Terra 3, privind solicitare operațiuni de cadastru și carte funciară.
Urmează a vă înștiința data la care se reia activitatea pe această localitate. – descarcă

În atenția persoanelor fizice/juridice autorizate Argeș

Va informam ca, in vederea realizarii unei estimari corecte si aproape de nivelul pietei de profit a pretului/ha si, implicit, a bugetului ce urmeaza a fi alocat pentru achizitia de servicii de inregistrare sistematica a imbolelor in Sistemul Intergrat de cadastru si Carte Funciara, ANCPI a publicat, in data de 09.09.2016, anuntul privind consultarea de piata cu nr. MC001271.

descarcă

Anunt privind consultarea de piata cu nr. MC0001271

Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI) intentioneaza sa demareze achizitia de servicii de inregistrare sistematica a imobilelor in Sistemul Integrat de Cadastru si Carte Funciara in 60 UAT-uri. Pentru a estima cat mai corect si aproape de nivelul pietei de profil bugetul achizitiei, respectiv pretul/ha a serviciilor de inregistrare sistematica a imobilelor in Sistemul Integrat de Cadastru si Carte Funciara, ANCPI a publicat in data de 09.09.2016 pe site-ul www.e-licitatie.ro. anuntul privind consultarea de piata cu nr. MC0001271.

Pentru informatii detaliate, va rugam sa accesati link-ul https://e-licitatie.ro/Public/MarketConsulting/MarketConsultingList.aspx

INVITATIE PRIVIND CONSULTAREA PIETEI

În atenția persoanelor fizice/juridice autorizate Argeș

Având în vedere urgentarea demarării lucrărilor de cadastru sistematic pe sectoare cadastrale din extravilan, vă invităm în data de 17.08.2016 la sediul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Argeş, etajul 2, sala de consiliu, ora 1400, pentru a stabili modul de lucru precum și demersurile necesare pentru obținerea de informații cu privire la imobilele din sectoarele cadastrale stabilite.

descarcă

În atenția persoanelor fizice/juridice autorizate Argeș

Având în vedere implementarea e-Terra 3 din data de 08.08.2016, vă invităm în data de 09.08.2016 la sediul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Argeş, etajul 2, sala de consiliu, ora 1400, pentru a stabili modul de lucru în vederea evitarii unor sincope generate de schimbarea modului de intocmire a documentatiilor cadastrale.

descarcă

În atenția persoanelor fizice/juridice autorizate Argeș – implementare e-Terra 3

Având în vedere faptul că, am fost informați că începând cu data de 08.08.2016, va fi implementată aplicația informatică e-Terra 3, la nivelul județului Argeș, datorită timpului scurt rămas la dispoziție, vă aducem la cunoștință următoarele:
-începând cu data de 03.08.2016, nu se vor mai înregistra în RGI cereri de repoziționare, aplipire, dezmembrare și nici lucrări la urgență.
-în zilele de 04 – 05.08.2016, nu se vor mai înregistra cereri în RGI, întrucât va demara procesul de migrare a datelor din aplicația e-Terra 2 în e-Terra 3.
Totodată vă comunicăm și faptul că, este posibil să apară întârzieri de prelucrare a cererilor în aplicația e-Terra 3, datorate procesului de implementare și vă asigurăm că vom depune toate eforturile pentru limitarea și soluționarea problemelor inerente oricărui început.

descarcă

În atenția persoanelor fizice/juridice autorizate Argeș

Având în vedere Ordonanța de urgență nr. 35/2016 privind modificarea și completarea Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, vă invităm în data de 21.07.2016 la sediul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Argeş, etajul 2, sala de consiliu, ora 1400, pentru a stabili modul de lucru în vederea implementării cadastrului sistematic pentru terenurile din extravilan. – descarcă

În atenția persoanelor fizice/juridice autorizate și notarilor publici Argeș

Manual utilizare eTerra 10.04.2016_v3 – descarcă

Filme prezentare eTerra 01.04.2016_v1 – descarcă

În atenția persoanelor fizice/juridice autorizate Argeș

Având în vedere implementarea e-Terra 3, vă invităm la instruire în data de 20.04.2016 în sediul OCPI Argeș, etajul 2, sala de consiliu, ora 14:00  – descarcă

În atenția persoanelor fizice/juridice autorizate și notarilor publici Argeș

Vă informăm că s-a schimbat infrastructura de access, din exteriorul ANCPI, către aplicația e-Terra RGI, începând de azi 29.02.2016. Aplicația este disponibilă la adresa:  https://rgi.ancpi.ro/eterrargi2  – descarcă

În atenția persoanelor fizice/juridice autorizate și notarilor publici Argeș

Având în vedere faptul că s-a finalizat documentația de cadastru sistematic pentru UAT Ungheni și urmează încărcarea datelor în E-Terra de către A.N.C.P.I., vă informăm că începând cu data de 22.01.2016, până la finalizarea acestei operațiuni, nu se mai înregistrează cereri în RGI, privind solicitare operațiuni de cadastru și carte funciară.
Urmează a vă înștiința data la care se reia activitatea pe această localitate. – descarcă

Anunț posturi scoase la concurs pentru implementarea „Programul Național de Cadastru și Carte Funciară”descarcă

In atentia persoanelor fizice/juridice autorizate care sunt implicate în inventarierea terenurilor disponibile în vederea retrocedării conform Legii nr. 165/2013

Având în vedere necesitatea aplicării prevederilor legii 165/2013, vă convocăm conform programării de mai jos, la OCPI Argeş, etaj 2, sala de consiliu, în vederea adoptării unui mod de lucru unitar.

Data: 14.01.2015,  ora 09:00

Morăreşti – Hera Eduard,
Cocu – Lungu Gabriel,
Slobozia – Preda Constantin,
Darmanesti – Hera Eduard ,
Bradu – Orjanu Ovidiu,
Priboieni – Micu Adrian ,
Cosesti – Badita Mihaela,
Pietrosani – Duinea Florea,
Corbi – Grosanu Constantin ,
Beleti Negresti – Vlasceanu Cornel
Ratesti – Mandu Gheorghe,
Ciomagesti – Preda Constantin,
Draganu – Negru Gheorghe,
Uda – Visan Dumitru,
Recea – Iordachescu Ion,
Izvoru – Iordachescu Ion ,
Teiu – Nicolau Dan,
Negrasi – Negru Nicolae,
Mozaceni – Costea Catalin.

Data: 15.01.2015,  ora 09:00

Popesti – Costea Catalin,
Sapata – Mihaila Bogdan,
Dambovicioara – Iordachescu Ion,
Suseni – Iordachescu Ion,
Poiana Lacului – – Iordachescu Ion,
Davidesti – Negru Gheorghe,
Stalpeni – Patranescu Nicolae,
Cepari – Preda Constantin,
Merisani – Negru Gheorghe,
Cetateni – Caplan Petre,
Boteni – Mares Mihai,
Dobresti – Micu Adrian,
Valea Iasului – Radu Lenuta,
Berevoiesti – Dumitrescu Oana,
Tigveni – Negru Gheorghe,
Ciofrangeni – Margineanu Laurentiu.
Precizam ca prezenta este obligatorie avand in vedere stadiul lucrarilor la nivelul judetului nostru si posibilitatea de a se aplica sanctiuni pentru neefectuarea inventarierii in termenele legale stabilite.

descarca

In atentia persoanelor fizice/juridice autorizate

Vă anunţăm că potrivit art. 24, alin. (1) litera e  şi alin. (5) din Regulamentul privind autorizarea sau recunoaşterea autorizării persoanelor fizice şi juridice române, ale unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care aparţine Spaţiului Economic European în vederea realizării şi verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, al geodeziei şi al cartografiei pe teritoriul României, aprobat prin ODG 107/2010, persoanele fizice/juridice autorizate sunt obligate să pună la dispoziţia persoanelor împuternicite de OCPI registrele de evidenţă a lucrărilor realizate/verificate.

Registrele vor fi depuse în original la Registratura Generală a instituţiei, camera nr. 1, până în data de 30.01.2015.

Ulterior datei de depunere, persoanele autorizate care nu prezintă registrele de evidenţă a lucrărilor realizate/verificate, la solicitarea oficiului teritorial vor fi sancţionate după cum urmează;

1.    Dacă fapta  constituie prima abatere disciplinară se sancţionează cu avertisment, potrivit art. 41 din Regulament;

2.    Dacă fapta constituie a doua abatere disciplinară se sancţionează cu amendă de 500 lei; potrivit art. 42, alin. (2) din Regulament;

3.    Dacă fapta constituie a treia abatere disciplinară se sancţionează cu amendă de 1000 lei potrivit art. 42, alin. (2) din Regulament;

4.    În caz de neplată a amenzii, certificatul de autorizare se suspendă  pe o perioadă de o lună, potrivit art. 45, alin. (1), litera d) din Regulament.

Pentru perioada supusă controlului, persoanele autorizate care nu au executat  lucrări, vor depune o declaraţie în acest sens la oficiul teritorial

descarca

In atentia persoanelor fizice/juridice autorizate
Având în vedere prevederile articolului 25, alin. (1), din “ Regulamentul de Avizare, Recepţie şi Înscriere în Evidenţele de Cadastru şi Carte Funciară”, în care se specifică că:
“Persoanele autorizate sunt obligate să înregistreze şi on-line cererile şi fişierele .cpxml aferente, conform prevederilor prezentului regulament”,
Vă convocăm la sediul OCPI Argeş, etaj 2, Sala de consiliu, în data de 30.10.2014, ora 12:30, pentru instruire în vederea depunerii cererilor şi fişierelor .cpxml on-line.

Depunerea on-line este obligatorie începând cu data de 03.11.2014.

descarca

In atentia persoanelor fizice/juridice autorizate
Având în vedere prevederile articolului 40, alin. (1), din “ Regulamentul de Avizare, Recepţie şi Înscriere în Evidenţele de Cadastru şi Carte Funciară”, în care se specifică faptul că: “Cererea şi înscrisurile privind efectuarea înscrierilor în cartea funciară se înregistrează on-line sau la registratura biroului teritorial în circumscripţia căruia se află imobilul”, persoanele fizice autorizate pot accesa Registru General de Intrare al OCPI Argeş, după parcurgerea următoarei proceduri :

 1. Descarcă cererea în format excel de pe site-ul http://www.ancpi.ro/
 2. Completează datele în pagina Date.
 3. Tipărește pagina Cerere.
 4. Semnează și ștampilează Cererea.
 5. Scanează Cererea, Cartea de Identitate și Certificatul de Autorizare.
 6. Trimite e-mail la adresa : ag@ancpi.ro.
 7. Titlul e-mailului : Cerere acces On-line la sistemul informatic ANCPI.
 8. Conținut : Vă rugăm să ne furnizați USER și PAROLĂ pentru acces la sistemul informatic al ANCPI.
 9. Atașament la mail:Atașează Cererea, CI, Certificatul de Autorizare scanate și FIȘIERUL excel completat din care s-a tipărit cererea.
 10. Depune sau trimite prin poștă cererea în original la OCPI.
 11. Se primește USER și PAROLĂ prin e-mail.

descarca

In atentia persoanelor fizice/juridice autorizate
Avand in vedere intrarea in vigoare incepand cu data de 01.09.2014 a Regulamentului de Avizare, Receptie si Inscriere in Evidentele de Cadastru si Carte Funciara, va invitam in data de 16.09.2014, ora 16:00, la sediul OCPI Arges, etajul 2, Sala de Consiliu, la o sedinta avand ca subiect problemele intampinate la intocmirea documentatiilor cadastrale. descarca

In atentia persoanelor fizice/juridice autorizate
Receptia planurilor topografice necesare realizarii PAC descarca
Procedura administrativa de inscriere in CF, la cererea persoanelor interesate, a imobilului pentru care suprafata masurata este mai mare cu pana la 5% in extravilan, sau cu pana la 10% in intravilan. descarca

In atentia persoanelor fizice/juridice autorizate
Va comunicam ca in fisierul cpxml numarul certificatului de autorizare trebuie sa fie completat cu „zerouri”, astfel incat sa fie format din 4 cifre. (Atentie: Certificatele de autorizare si stampilele nu trebuie schimbate!) descarca

In atentia persoanelor fizice/juridice autorizate
Va informam ca, incepand de astazi aplicatia Generare CP isi face actualizarea dintr-o noua locatie: ftp://195.138.192.11/eterra/generare_cp/productie
Aceasta modificare se face dupa lansarea aplicatiei Generare CP, folosind succesiunea de pasi: Optiuni->Setari->Locatie actualizare- >Se inlocuieste sirul de caractere existent cu ftp://195.138.192.11/eterra/generare_cp/productie/versions.xml

In atentia birourilor notarilor publici.
Avand in vedere faptul ca O.C.P.I. Arges se afla in situatia de a recupera cu intarziere sumele de bani incasate de notarii publici in numele A.N.C.P.I si somarea la plata a acestora prin intermediul instantelor judecatoresti, va comunicam ca nu vor mai fi eliberate chitantiere ale oficiului teritorial, birourilor notariale care inregistreaza RESTANTE in virarea sumelor incasate cu titlu de tarif pentru prestarea servicilor de publicitate imobiliara. (descarcă)

ANUNȚ IMPORTANT PENTRU PERSOANELE AUTORIZATE! Vă rugam să prezentați registrul de evidență al lucrărilor la control până în data de 13.07.2012, la sediul OCPI Argeș. (descarcă)

Incepand cu data de 07.05.2012 este disponibila o noua versiune de Generare CP si anume 2.78.14.0 (descarcă)

ANUNȚ IMPORTANT ! Conform ODG 107/2010, persoanele fizice/juridice autorizate sunt obligate să pună la dispoziţia persoanelor împuternicite de OCPI registrele de evidenţă a lucrărilor realizate/verificate. (descarcă)

Ordin nr. 107/2010 din 29/03/2010 Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 231 din 13/04/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea sau recunoaşterea autorizării persoanelor fizice şi juridice (descarcă)

Ordin nr. 108/2010 din 29/03/2010 Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 223 din 09/04/2010 privind aprobarea Regulamentului de avizare, verificare şi recepţie a lucrarilor de specialitate din domeniul cadastrului, al geodeziei, al topografiei, al fotogrammetriei şi al cartografiei (descarcă)

TransDatRO 4.00 – Implementat oficial în toate judeţele şi municipiul Bucuresti începând cu data de 15.12.2009. (descarcă)

Ordinul 415 din 16.09.2009 pentru completarea regulamentului privind conţinutul şi modul de întocmire a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară aprobat prin ordinul Directorului General al A.N.C.P.I. nr. 634/2006 (descarcă)

 • 17.02.2009 – Sistemul integrat de cadastru şi publicitate imobiliară E-Terra, introdus la OCPI Argeş din 23 februarie 2009

Începând cu data de 23 februarie 2009, la nivelul OCPI Argeş se introduce Sistemul integrat de cadastru şi publicitate imobiliară E-Terra. „Acest proiect are ca obiectiv implementarea unui sistem integrat de evidenţă a proprietăţii, oferind acces mai simplu şi mai rapid la informaţii din sistemul imobiliar”, a declarat directorul OCPI Argeş, Valentin Olteanu.

Începând cu data menţionată, cererile depuse de solicitanţi vor fi primite doar în condiţiile completării integrale a formularului-tip, pus la dispoziţie gratuit de către OCPI Argeş. Trebuie menţionat faptul că, odată cu înregistrarea cererii, se va realiza conversia cărţii funciare de pe hârtie pe suport electronic. Acest lucru implică modificarea numărului de carte funciară şi a numărului cadastral. În consecinţă, în cazul în care pe o carte funciară sunt înscrise mai multe imobile, solicitantul este rugat să menţioneze pe cererea depusă numărul cadastral al imobilului pentru care doreşte eliberarea extrasului. În caz contrar, se va considera că cererea se referă la primul imobil înscris în cartea funciară. În momentul depunerii cererii, este indicat să se prezinte un extras de carte funciară eliberat anterior sau actul de proprietate, pentru verificarea corectitudinii datelor de identificare menţionate în solicitare. De asemenea, este posibil ca introducerea noului sistem să producă la început uşoare decalaje în ceea ce priveşte termenele de eliberare a lucrărilor, având în vedere procedurile mai complexe de verificare a datelor şi conversiei documentelor în format electronic.

Beneficiarii sistemului vor fi în principal birourile notariale, persoanele fizice şi juridice autorizate să execute lucrări de cadastru, instituţiile publice locale şi centrale, instituţiile bancare, persoane fizice şi juridice.

„Ca beneficii ale sistemului E-Terra, putem menţiona: accesul direct al colaboratorilor (autorizaţi, notari, bănci, etc.) la informaţiile privind evidenta proprietatilor, pe termen mediu – reducerea intervalelor de soluţionare. Prin sistemul E-Terra, va fi un grad ridicat de încredere pentru mediul de afaceri şi se va mări numărul de tranzacţii”, a mai precizat directorul OCPI Argeş, Valentin Olteanu.

În cea mai mare parte, solicitările procesate în E-Terra vor avea următorul circuit: clientul depune cererea la ghişeul de relaţii cu publicul, de unde aceasta este trimisă spre procesare către departamentul de cadastru, urmând ca după validarea documentaţiei cadastrale să ajungă la departamentul care va efectua operaţiunile de carte funciară. După finalizarea lucrărilor, beneficiarului îi sunt înmânate documentele prevăzute de dispoziţiile legale, tot prin intermediul compartimentului de relaţii cu publicul, la ghişeu.

Referitor la implementarea programului E-Terra, în cursul săptămânii trecute, la sediul OCPI Argeş au avut loc şedinţe cu notarii publici din Camera Notarilor Publici Piteşti şi cu persoanele autorizate din judeţ.

 • 27.01.2009 – Audienţe cu laptop şi videoproiector la OCPI Argeş

Din această lună, la iniţiativa directorului Valentin Olteanu, la audienţele OCPI Argeş se folosesc laptopul şi videoproiectorul pentru eficientizarea soluţionării problemelor cetăţenilor. OCPI Argeş devine astfel prima instituţie din judeţ în care se folosesc la audienţe cele mai noi tehnologii IT. Cetăţenii care vin în audienţă la directorul OCPI Argeş pot vedea direct la videoproiector imagini din baza de date grafică a instituţiei.

„Se încearcă la o mare parte dintre persoanele care vin în audienţă soluţionarea pe loc a problemelor prin repartizarea lor imediată la serviciul responsabil. Ideea utilizării laptopului şi a videoproiectorului la audienţe mi-a venit din dorinţa de a spori timpul de soluţionare a cererilor cetăţenilor, pentru a face totul interactiv şi pentru a fluidiza la cei mai înalţi parametri procesul de comunicare. La OCPI Argeş cetăţenii sunt prioritatea noastră”, a declarat directorul OCPI Argeş, Valentin Olteanu.

Prin intermediul laptopului şi videoproiectorului, cetăţenii pot vedea situaţia din teren transpusă în imaginile din baza de date, imagini care conţin ortofotoplanuri, planuri cadastrale şi documentaţiile cadastrale executate.

Programul de audienţe al directorului OCPI Argeş este următorul: marţea, între orele 10-12 şi joia, între orele 14-16. Înscrierile se fac direct la sediul instituţie, din strada Maior Şonţu nr.8A.

 • 21.12.2008 – OCPI Argeş are pagină web

De la sfârşitul săptămânii trecute, OCPI Argeş a mai făcut un pas important în creşterea eficienţei şi rapidităţii serviciilor către cetăţeni. Instituţia are propria pagină web, care poate fi accesată la adresa www.ocpi-ag.ro. „ Prin acest site, OCPI Argeş le oferă tuturor clienţilor, colaboratorilor şi celor interesaţi un instrument de comunicare şi informare rapid, performant, clar structurat şi uşor de accesat. Într-o epocă în care informaţia joacă un rol primordial, pentru OCPI Argeş soluţionarea solicitărilor sutelor de cetăţeni care ne trec zilnic pragul este o prioritate. Prin noul site al OCPI Argeş veţi putea afla toate informaţiile utile, având şi posibilitatea de a descărca documente specifice”, a declarat directorul OCPI Argeş, Valentin Olteanu. Pe site-ul www.ocpi-ag.ro, cetăţenii pot găsi o paletă foarte largă de informaţii utile, de la tarifele percepute pentru serviciile OCPI Argeş până la programul de lucru şi programul de audienţe al conducerii instituţiei. Un detaliu important: accesând site-ul www.ocpi-ag.ro puteţi urmări şi stadiul rezolvării cererilor dumneavoastră, la secţiunea „Urmărire cerere în eTerra – RGI”. Tot pe noul site, cei interesaţi pot depune on-line solicitări conform Legii 544/2001 şi solicitări conform E-Petiţie. Pagina web oferă de asemenea posibilitatea de a vizualiza lista cu actele necesare pentru diferitele servicii de cadastru şi publicitate imobiliară solicitate, precum şi datele de contact ale Birourilor de Cadastru şi Publicitate Imobiliară din judeţ. Pentru viitor, OCPI Argeş are ca obiectiv montarea de infokiosk-uri la toate sediile din teritoriu.

 • 19.10.2008

La sfârşitul săptămânii trecute, la sediul OCPI Argeş a avut loc întâlnirea trimestrială de lucru cu reprezentanţii Camerei Notarilor Publici Piteşti, precum şi cu cei ai Ordinului Geodezilor din România, filiala Argeş. Alături de directorul OCPI Argeş – Valentin Olteanu, au fost prezenţi preşedinta Camerei Notarilor Publici Piteşti – Valerica Cîrstoiu, preşedintele filialei Argeş a Ordinului Geodezilor din România – George Beucan, precum şi peste 20 de invitaţi – notari publici şi persoane autorizate. Discuţiile s-au axat pe eficientizarea fluxului de realizare, recepţie şi intabulare a documentaţiilor cadastrale, precum şi pe găsirea de soluţii pentru întărirea colaborării pe care OCPI Argeş o are cu Camera Notarilor Publici Piteşti şi cu filiala Argeş a Ordinului Geodezilor din România, totul în interesul cetăţenilor. După cum a precizat directorul Valentin Olteanu, în ultima vreme nu au mai fost probleme care să nu poată fi remediate în relaţia cu notarii publici şi persoanele autorizate.

OCPI Argeş are o preocupare constantă şi crescândă în eficientizarea colaborării cu notarii publici şi persoanele autorizate, rezultatul materializându-se în servicii profesioniste şi de calitate pentru cetăţeni.

Tot în această lună, directorul Valentin Olteanu a avut o întâlnire de lucru cu directorul Direcţiei de Cadastru din cadrul ANCPI – Arthur Ursu şi cu arhitectul-şef al judeţului Argeş – Ileana Oprescu, tema întâlnirii fiind realizarea şi avizarea documentaţiilor PUG, PUZ şi PUD la nivelul Argeşului.

 • 21.09.2008 – Cadastrul prin satelit, funcţional şi în Argeş

Din această lună, O.C.P.I. Argeş face un pas inainte in promovarea şi utilizarea de tehnici si tehnologii novatoare, bazate pe sistemele de pozitionare globala GPS. Totul, graţie sistemului ROMPOS prin care şi în Argeş măsurătorile necesare cadastrării şi intabulării terenurilor şi clădirilor vor putea fi făcute de acum înainte în doar câteva secunde.
Recent lansat în România, ROMPOS (Romanian Position Determination System – Sistemul Românesc de Determinare a Poziţiei) permite determinarea poziţiei unui obiect pe teritoriul României cu o precizie ridicată (la nivel centimetric şi chiar milimetric) şi în timp real. Sistemul include trei servicii, dintre care două asigură date necesare poziţionării de precizie de până la doi centimetri în timp real, iar cel de-al treilea asigură poziţionarea în mod postprocesare (precizie sub doi centimetri), prin datele provenite de la 50 de staţii amplasate pe întreg teritoriul României, inclusiv în Piteşti. Sistemul a fost iniţiat şi finanţat de ANCPI (cu sprijinul PHARE), în parteneriat cu agenţia similară din Olanda. Întregul program ROMPOS a costat ANCPI aproximativ 1.200.000 de euro, dintre care 180.000 de euro au provenit din finanţări externe. Noile servicii pot fi folosite în navigaţia terestră, maritimă şi fluvială, managementul dezastrelor, serviciile de căutare-salvare, geodinamică sau meteorologie. Sistemul poate ajuta chiar şi la monitorizarea diverselor vehicule în mişcare. Prin ROMPOS, „Pe lângă o creştere a preciziei măsurătorilor efectuate şi micşorarea timpului de execuţie a lucrărilor, sistemul are o serie de avantaje. Acesta va duce la o scădere a timpului de procesare a documentaţiei cadastrale, o micşorare a costurilor cu angajaţii. Dacă până acum era nevoie de trei oameni pe teren, cu acest sistem este nevoie doar de unul. Pe termen lung, sistemul va duce la eliminarea numeroaselor procese aflate pe rol pentru suprapunerea proprietăţilor”, a declarat directorul O.C.P.I. Argeş, Valentin Olteanu.
Introducerea sistemului ROMPOS atrage o scădere a costurilor deoarece nu mai este nevoie de două, ci de un singur echipament specializat. În vederea utilizării optime şi corecte a serviciilor ROMPOS, ANCPI oferă informaţii şi suport prin serviciul HelpDesk, serviciu disponibil prin telefon, fax, e-mail şi prin intermediul forumului inclus în site-ul ROMPOS;
Cei interesaţi pot obţine informaţii pe site-ul ROMPOS – www.rompos.ro. Informaţii suplimentare sunt asigurate şi prin suport telefonic, fax, e-mail şi forumul ROMPOS. După semnarea contractului de prestări servicii între ANCPI şi beneficiar, utilizatorul se bucură timp de un an de gratuitate pentru toate serviciile ROMPOS.

 • 23.07.2008 – OCPI Argeş se modernizează cu o staţie GPS permanentă

Din această săptămână, OCPI Argeş are în dotare cu o staţie GPS permanentă. Investiţia – realizată prin intermediul ANCPI (Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară) – reprezintă un pas important pentru modernizarea procesului de activitate al OCPI Argeş şi pentru alinierea la standardele europene în domeniu. „Staţia GPS permanentă este foarte utilă în activitatea OCPI Argeş pentru că utilizează observaţiile satelitare pentru determinarea poziţiei unor puncte de interes din diverse domenii de aplicaţii: Topografie, Cadastru, GIS, Cartografie. Staţia va permite realizarea lucrărilor de topografie şi cadastru într-un sistem unitar de coordonate”, a declarat directorul OCPI Argeş, Valentin Olteanu. Staţia va asigura sprijinul lucrărilor de cadastru şi distribuţia de corecţii diferenţiale de poziţionare în timp real.
Înregistrările GPS sunt puse la dispoziţia utilizatorilor tehnologiei GPS conform tarifelor în vigoare aprobate de către ANCPI. Tarifele pot fi obţinute de către persoanele interesate de la sediul OCPI Argeş, din str. Maior Şonţu nr. 8A, Piteşti. Noua staţie GPS permanentă de la OCPI Argeş este parte integrantă din procesul de modernizare a reţelei geodezice naţionale, o prioritate a ANCPI. ANCPI, prin Direcţia de Geodezie şi Cartografie, monitorizează, controlează şi asigură funcţionabilitatea Reţelei Naţionale de Staţii GPS Permanente din care face parte şi staţia de la Piteşti. În prezent, ANCPI cooperează în două proiecte internaţionale axate pe utilizarea tehnologiilor de poziţionare globală. Până la sfârşitul acestui an, distanţa maximă între staţiile GPS permanente din România va fi de 70 km.

 • 06.07.2008 – Comunicat de presă

OCPI Argeş vine în sprijinul primarilor din judeţ, în vederea găsirii unor soluţii de cofinanţare pentru plata planurilor parcelare. În parteneriat cu Prefectura şi Consiliul Judeţean, OCPI Argeş va încerca să organizeze în perioada următoare o întâlnire cu parlamentarii din judeţ, finalitatea urmând a fi o iniţiativă legislativă.
Şi doamna Cornelia Slăvilă, responsabil de zonă în cadrul ANCPI (Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară), s-a referit la problema planurilor parcelare: „Planurile parcelare sunt legate foarte strâns de piaţa imobiliară. Există o interdependenţă. Nelocalizarea clară a proprietăţilor duce la o înregistrare incorectă în cadastru, la suprapuneri.”
„Totul trebuie să fie inclus într-un sistem unitar în ceea ce priveşte planurile parcelare”, a spus directorul OCPI Argeş – Valentin Olteanu, cu ocazia întâlnirii de la Piteşti cu directorii Oficiilor Teritoriale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară din zona SUD MUNTENIA. Domnul director Valentin Olteanu este coordonatorul acestei zone ce include judeţele Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova şi Teleorman. Domnul director Valentin Olteanu şi doamna Cornelia Slăvilă vor înainta conducerii ANCPI propuneri pentru rezolvarea problemei planurilor parcelare. Directorul OCPI Argeş a propus ca în viitor să se treacă de la sistemul de cadastru sporadic la introducerea cadastrului general la nivel de unitate administrativ-teritorială. Prezent la întâlnire, domnul prefect Ion Popa a subliniat că „activitatea de cadastru şi publicitate imobiliară este una foarte importantă pentru judeţ. Iar colaborarea între instituţii are un rol esenţial în acest sens.”. Domnul prefect Ion Popa s-a arătat foarte mulţumit de colaborarea strânsă cu OCPI Argeş. Tot la întâlnirea de la Piteşti, domnul director Valentin Olteanu a pus problema necesităţii lucrărilor de delimitare a localităţilor.
La ora actuală, cea mai mare problemă cu care se confruntă OCPI Argeş este legată de neconcordanţele între numărul de tarlale şi parcele înscrise pe titlurile de proprietate şi cele existente în planurile cadastrale folosite la punerile în posesie. La aceeaşi întâlnire găzduită la sfârşitul săptămânii de către OCPI Argeş, participanţii au venit cu mai multe sugestii utile pentru eficientizarea activităţii de cadastru şi publicitate imobiliară la nivel judeţean şi naţional. La întâlnirea de la Piteşti s-au analizat şi problemele cu care se confruntă celelalte OCPI-uri din zona SUD MUNTENIA. Întâlnirile celor şapte directori de Oficii de Cadastru şi Publicitate Imobiliară din regiunea SUD MUNTENIA se vor desfăşura trimestrial la Piteşti. În viitor, la aceste întâlniri vor fi invitaţi preşedintele Consiliului Judeţean Argeş, Constantin Nicolescu şi prefectul Ion Popa.

 • 02.07.2008 – OCPI Argeş face noi paşi spre creşterea transparenţei

La sfârşitul lunii iunie, la sediul OCPI Argeş au avut loc două întâlniri ale conducerii OCPI Argeş cu reprezentanţii Camerei Notarilor Publici Piteşti, precum şi cu cei ai filialei teritoriale a Ordinului Geodezilor din România. Întâlnirile au avut ca scop principal fluidizarea procesului de comunicare şi a circulaţiei documentelor, toate acestea urmând a avea drept rezultantă eficientizarea activităţilor în relaţia cu cetăţenii şi implicit o creştere a transparenţei. Discuţiile s-au axat şi pe găsirea de soluţii pentru rezolvarea unor probleme tehnice.
OCPI Argeş are o foarte bună colaborare cu notarii publici din judeţ, iar această colaborare va deveni şi mai puternică în perioada următoare. Camera Notarilor Publici Piteşti îşi desfăşoară activitatea pe raza judeţelor Argeş şi Vâlcea. „Astfel de întâlniri se vor desfăşura trimestrial sau ori de câte ori va fi nevoie. Întâlnirile vor fi iniţiate de către OCPI Argeş. Transparenţa şi eficienţa în relaţia cu toţi clienţii şi colaboratorii noştri este o prioritate”, a declarat Valentin Olteanu, directorul OCPI Argeş. În prezent, în Argeş îşi desfăşoară activitatea 47 de notari publici. Filiala teritorială a Ordinului Geodezilor din România are 61 de membri.